Nadzór specjalistów

30 sierpnia, 2021 11:19 am Published by

Nadzór inspektora nadzoru – osoby z uprawnieniami czuwają nad każdym każdym etapem realizacji instalacji fotowoltaicznej.

Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru przed przekazaniem klientowi instalacji do użytkowania.

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by admin