Fotowoltaika

Zainwestuj w fotowoltaikę i zacznij produkować swój własny prąd

montaż instalacji w 3 tygodnie

skorzystaj z niezależności energetycznej

Porozmawiajmy o fotowoltaice:

do 25 lat gwarancji na panele oraz ich wydajność

Porozmawiajmy o fotowoltaice:

Porozmawiajmy o fotowoltaice:

P R O M O C J A


Dla instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej przez Da Vinci Green Energy P.S.A. średni czas montażu instalacji PV w okresie od 1.02-19.11.2021r. wynosi 21 dni i jest liczony od dnia zawarcia umowy z klientem do dnia zakończenia instalacji.


Da Vinci Green Energy P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Irysowej 1, 55-040 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000938269 NIP: 8961601006.