Fotowoltaika

Zainwestuj w fotowoltaikę i zacznij produkować swój własny prąd

montaż instalacji w 3 tygodnie

skorzystaj z niezależności energetycznej

Porozmawiajmy o fotowoltaice:

do 25 lat gwarancji na panele oraz ich wydajność

zyskaj do 5 000 zł w bonach podarunkowych

Porozmawiajmy o fotowoltaice:

Porozmawiajmy o fotowoltaice:

P R O M O C J A

Organizatorem promocji „Zimowa promocja” jest Da Vinci Green Energy P.S.A. Przystąpienie do promocji jest możliwe od 16 grudnia2021r. do 31 stycznia 2022r. włącznie. Szczegóły oferty oraz regulamin promocji dostępne są na davinci.pl oraz pod numerem telefonu 723 001 522 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.


Dla instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej przez Da Vinci Green Energy P.S.A. średni czas montażu instalacji PV w okresie od 1.02-19.11.2021r. wynosi 21 dni i jest liczony od dnia zawarcia umowy z klientem do dnia zakończenia instalacji.


Da Vinci Green Energy P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Irysowej 1, 55-040 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000938269 NIP: 8961601006.