Jesienna Promocja

REGULAMIN PROMOCJI „Jesienna Promocja”

 

 1. Na czym polega Promocja „Jesienna Promocja”?
  „Jesienna Promocja” polega na tym, że jeśli do końca listopada 2021 roku Klient Da Vinci Green Energy (zwany w Umowie z Klientem Zamawiającym) sfinalizuje podpisanie umowy kupna i montażu instalacji fotowoltaicznej w Pakiecie PREMIUM, znajdującego się w ofercie Da Vinci Green Energy (zwanego w Umowie z Klientem Wykonawcą), otrzyma upust 5 proc. od całości kwoty za instalację i montaż.
 2. Kto może skorzystać z Promocji „Jesienna Promocja”?Każdy nowy Klient Da Vinci Green Energy, będący osobą pełnoletnią, posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, finalizujący Umowę z Klientem na budowę instalacji fotowoltaicznej w pakiecie PREMIUM.
 3. Kiedy można skorzystać z Promocji „Jesienna Promocja”?
  Do „Jesiennej Promocji” Zamawiający może przystąpić po popisaniu umowy kupna i montażu instalacji fotowoltaicznej w Pakiecie PREMIUM do 30 listopada 2021 r. (włącznie).
 4. Jak przystąpić do Promocji „Jesienna Promocja”?
  W dniu podpisania umowy na kupno i montaż instalacji fotowoltaicznej w Pakiecie PREMIUM klient deklaruje chęć skorzystania z „Jesiennej Promocji”. Podpisanie ww. umowy zawierającej informację o promocji i opis jej zasad jest równoznaczne z przystąpieniem do tej Promocji.
 5. Rozliczenie udziału w Promocji „Jesienna Promocja”.
  Rozliczenie „Jesiennej Promocji” jest uwzględnione w rozliczeniu całej inwestycji, jaką dla Zamawiającego wykonał Wykonawca w ramach Pakietu PREMIUM.
 6. Rezygnacja z udziału w Programie „Jesienna Promocja”.
  W każdej chwili można zrezygnować z uczestnictwa w promocji. W tym celu Zamawiający powinien powiadomić o swojej rezygnacji Wykonawcę w formie pisemnej lub mailowej:mailowo: biuro@davinci.pl
  telefonicznie: 723 001 522
  przez mess: Da Vinci Green Energy | Facebook)
 7. Postanowienia końcowe:
 • Regulamin Promocji „Jesienna Promocja” dostępny jest na davinci.pl oraz w siedzibie firmy (ul.Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie).
 • Z Promocji „Jesienna Promocja” można skorzystać jeden raz, do 30 listopada 2021 r.
 • Promocja łączy się z innymi promocjami Da Vinci Green Energy.
 • W sprawach nieregulowanych w regulaminie Promocji „Jesienna Promocja” stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

     8.  Ochrona danych osobowych.

 • Jeśli przystąpisz do Promocji „Jesienna Promocja”, będziemy administratorem Twoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim będziemy ją realizować.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby zrealizować warunki „Jesienna Promocji” zgodnie z tym regulaminem.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Stosujemy polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczą one:
  – ochrony osób fizycznych i przetwarzaniem ich danych osobowych,- swobodnego przepływu takich danych
  Spełniamy obowiązek informacyjny, który wynika z regulacji art. 13 i 14 RODO. Poprosimy o przekazanie nam Twoich danych osobowych. Podanie ich jest dobrowolne, ale też niezbędne, aby zrealizować ww. Promocję.
 • Pozostałe szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności firmy – dostępna na Polityka Prywatności : Da Vinci oraz w siedzibie firmy ((ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie).