Regulamin promocji Zimowej

REGULAMIN PROMOCJI „ZIMOWEJ”

 1. Na czym polega Promocja „ZIMOWA”?

Klienci Da Vinci Green Energy, którzy zakupią i zamontują instalację fotowoltaiczną z Da Vinci Green Energy w ramach pakietu PREMIUM otrzymają bon podarunkowy do sklepu ze sprzętem RTV, AGD w wysokości 500 zł za każdy zamontowany kWp (nie więcej niż 5000 zł).

 1. Kto może skorzystać z Promocji „ZIMOWEJ”?

Każdy Klient Da Vinci Green Energy, będący osobą pełnoletnią, posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, który zawarł z Da Vinci Green Energy Umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej w ramach pakietu PREMIUM w czasie 16.12.2021-31.01.2022.

 1. Kiedy można skorzystać z Promocji „ZIMOWEJ”?

Do programu promocji „ZIMOWEJ” Zamawiający może przystąpić 16.12.2021-31.01.2022.

 1. Jak przystąpić do Promocji „ZIMOWEJ”?

W chwili podpisania umowy na realizację instalacji fotowoltaicznej w ramach pakietu PREMIUM Zamawiający przystępuję do promocji „ZIMOWEJ” wyrażając chęć skorzystania z ww. promocji i składając deklarację przystąpienia do ww. promocji. 

 1. Rozliczenie udziału w Promocji „ZIMOWEJ”.

Promocja „ZIMOWA” jest rozliczana po  podpisaniu umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej pomiędzy Zamawiającym a Da Vinci Green Energy. Bon podarunkowy zostaje przekazany Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni od realizacji inwestycji (tj. od dnia podpisania protokołu odbioru). 

 1. Podatki w Promocji ZIMOWEJ”

Otrzymanie bonu podarunkowego jest rodzajem nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wobec czego Da Vinci Green Energy w ustawowym terminie przekaże Klientowi oraz właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację podatkową PIT-8C, a na Kliencie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia należnych podatków.

 1. Postanowienia końcowe:
 • Regulamin Promocji „ZIMOWEJ” dostępny jest na davinci.pl oraz w siedzibie Da Vinci Green Energy (ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie). 
 • Z Promocji „ZIMOWEJ” można skorzystać jeden raz. Promocja łączy się z innymi promocjami Da Vinci Green Energy.
 • W sprawach nieregulowanych w regulaminie Promocji „ZIMOWEJ” stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 1. Ochrona danych osobowych.
 • Jeśli przystąpisz do Promocji „ZIMOWEJ”, będziemy administratorem Twoich danych osobowych w celu realizacji Promocji „ZIMOWEJ” zgodnie z tym regulaminem. 
 • Masz prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, wysyłając e-mail na adres: biuro@davinci.pl.
 • Pozostałe szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności firmy – dostępna na Polityka Prywatności : Davinci oraz w siedzibie Da Vinci Green Energy (ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie).

 

 

Załącznik: Zgłoszenie do promocji.PDF