fotowoltaikadla firm

Dofinansowanie fotowoltaiki dla firm – 2023 rok. Lista programów

27 marca, 2023 |

Pozyskanie dofinansowania fotowoltaiki dla firm w 2023 roku wcale nie jest dla przedsiębiorców proste. W ostatnim czasie NFOŚiGW organizował szkolenia z zakresu pięciu programów transformacji energetycznej. Poznaj najważniejsze informacje o aktualnych wymogach!

 • Najważniejsze programy dofinansowań fotowoltaiki dla firm to Energia Plus, Wsparcie dla przemysłu energochłonnego, Przemysł energochłonny – OZE, Przemysł energochłonny – Poprawa efektywności energetycznej oraz Kogeneracja dla Przemysłu i Energetyki.
 • Każdy program ma określoną grupę beneficjentów – czasami ograniczoną.
 • Przy składaniu wniosku (najczęściej w formie elektronicznej) trzeba zachować odpowiednią formę i dotrzymać wymaganych terminów.
 • Firma DaVinci Green Energy wraz ze swoimi partnerami aktywnie pomaga Klientom w uzyskiwaniu dotacji. 

Energia Plus to podstawowy program wspierania firm inwestujących w OZE

Czwarty nabór, przewidziany od 1 lutego 2023 do 13 grudnia 2024, to niespełna 567 milionów złotych. Nie można też niestety wykluczyć, że środki na aktualną edycję programu Energia Plus wyczerpią się wcześniej. Za koordynację działań związanych z akcją, przyjmowanie i analizę wniosków odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego podstawowe cele to:


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️️


 • ograniczenie zużycia surowców i energii;
 • spadek szkodliwej emisji do poziomów wymaganych przez dyrektywy UE lub niższych;
 • zwiększenie efektywności energetycznej i jakości powietrza;

W ramach programu Energia Plus firma może pozyskać dofinansowanie nie tylko do instalacji fotowoltaicznej lub innego OZE, lecz także na rozwiązania grzewcze (np. pompy ciepła). Regulamin każdej edycji wymienia kategorie przedsięwzięć, na które trzeba składać osobne wnioski. IV nabór przewiduje (jak na razie) tylko udzielanie pożyczek. W poprzedniej edycji możliwe było także uzyskanie dotacji.

Przeczytaj:  Magazyny energii dla firm – co należy wiedzieć? Sprawdź, jak wybrać, by czerpać jak najwięcej korzyści!

Pozostałe dofinansowania fotowoltaiki dla firm. 2023 rok – lista programów

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z Gwarancji Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego. To akcja prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Fundusz Gwarancyjny zapewnia wymagane zabezpieczenie pożyczki. BGK zabezpiecza się wekslem in blanco. Firmy, które chcą np. korzystać z OZE i wprowadzać innowacje, mogą w ten sposób uzyskać bezpłatną, 20-letnią gwarancję spłaty do 80% kwoty kredytu – maksymalnie 2,5 miliona euro. Gwarancja na kredytu obrotowego odnawialnego jest ograniczona do 39 miesięcy.


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Zamów darmową konsultację


  NFOŚiGW i poszczególne WFOŚiGW prowadzą też szereg innych programów krajowych i regionalnych. Poniżej wybrane przykłady:


  📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


  • dla firm z instalacjami energochłonnymi (Wsparcie dla przemysłu energochłonnego);
  • dla przedsiębiorstw objętych systemem handlu prawami do emisji CO₂ (Przemysł energochłonny – OZE, Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej);
  • dla branży rolniczej. Niektóre skierowane są też do rolników indywidualnych (Agroenergia, Energia dla wsi, regionalne pożyczki na działania z zakresu ochrony powietrza);
  • kujawsko-pomorska pożyczka energetyczna;
  • podlaska pożyczka termomodernizacyjna dla MŚP.

  Programy w fazie ustaleń

  To głównie środki europejskie. UE wyznaczyła cele i określiła budżet, trwa opracowywanie szczegółów na poziomie krajowym. 1.08.2023 ma zostać ogłoszony nabór wniosków na Kredyt ekologiczny udzielany przez BGK w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (program FENG). Wśród celów wymienia się poprawę efektywności energetycznej i zmianę źródeł energii w sektorze MŚP, co również można potraktować jako dofinansowanie fotowoltaiki dla firm. Nabór ma trwać od 22 sierpnia do 21 listopada 2023 roku.

  Nie znamy jeszcze szczegółów kilku innych programów, takich jak:

  • FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-27, kontynuacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponad 25 mld € na projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia;
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności w ramach KPO.
  Przeczytaj:  PVPI Business  – wskaźnik PV Profitability Index Business marzec 2023 

  Chcesz uzyskać dofinansowanie fotowoltaiki dla firmy? Poproś fachowców o pomoc!

  Są też programy skierowane do zupełnie innych sektorów. Takie jak „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, w którym mogą uczestniczyć podmioty wytwarzające energię o zainstalowanej mocy od 50 MW wzwyż. Chętnych niestety brakuje, pomimo ciągłego naboru wydłużono ostatnio termin przyjmowania wniosków do 28 kwietnia 2023. Trudności z wykorzystaniem pełnej puli niektórych środków mogą wynikać m.in. z:

  • relatywnie niewielkiej liczby potencjalnych beneficjentów;
  • niewystarczających kwot wsparcia (do 1 mln zł dotacji lub pożyczki);
  • zawiłych procedur administracyjnych.

  Kwestie administracyjne bywają poważną barierą również dla mniejszych przedsiębiorstw z innych branż. W Da Vinci Green Energy (razem z naszymi partnerami) specjalizujemy się zarówno w pozyskiwaniu dofinansowań fotowoltaiki dla firm, których instalacje PV mają zarówno mniej  niż 50 kWp, jak i znacznie większych. Nie wiesz, jak uzyskać możliwie największe wsparcie? Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami! Po audycie energetycznym i opracowaniu projektu pomożemy Ci w załatwieniu wszystkich formalności!