pvpi business luty

PVPI Business – wskaźnik PV Profitability Index Business luty 2023

2 marca, 2023 |

Fotowoltaika zwróci się firmie już w niecałe 3 lata!

W lutym 2023 eksperci Da Vinci Green Energy szósty raz  już raz opracowali indeks opłacalności instalacji fotowoltaicznej dla firm (PV Profitability Index Business). W skali ostatnich 6 miesięcy utrzymuje się on na poziomie niższym niż 3 lata i nieustannie jest bardzo optymistyczny dla polskich przedsiębiorstw. Z danych za styczeń, publikowanych w lutym 2023 r. wynika, że taka instalacja zwróci się w 2,66 roku.

Rok 2022  był przełomowy dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce z wielu względów. Początek przyniósł wysyp mikroinstalacji (takich, które mają moc do 50 kWp). Po nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, po 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się zasady rozliczenia energii wyprodukowanej przez  mikroinstalację fotowoltaiczne. Zmiana nie pozostała bez wpływu na rynek produktów działających w oparciu o zieloną energię – instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy magazynów energii.


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️️


Net billing zamiast net meteringu

Każda instalacja, której wniosek o przyłączenie do operatora sieci dystrybucyjnej został złożony po 1 kwietnia 2022 roku, jest i będzie rozliczana na zasadach tak zwanego net billingu, który zastąpił net metering. 


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Instalacje fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną z promieni słonecznych, osiągając duże  większe produkcje w okresach letnich niż  zimowych. W związku z powyższym ilość wyprodukowanej energii w danej godzinie nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniu firmy.  Podczas pracy instalacji pv  priorytetem jest zasilanie obiektu – jeżeli w danym momencie instalacja produkuje więcej energii niż budynek jej zużywa, trafia ona do sieci przesyłowych. Jeżeli produkowanej energii jest zbyt mało, brakująca część dobierana jest z sieci.  Zmiany zasad rozliczania, jakie weszły od 1 kwietnia poprzedniego roku, zmieniły zasady rozliczania nadwyżek wyprodukowanej energii.  Prosumenci rozliczający się na starych zasadach korzystali z sieci energetycznej jak z  wirtualnego magazynu, nadwyżki były oddawane do sieci i w dowolnym momencie przedsiębiorca mógł odebrać oddaną wcześniej energię. W zależności od mocy instalacji odbierał 0,8 (jeżeli miał  instalację o mocy do 10 kW) lub lub 0,7 jeżeli instalacja miała moc od 10 do 50 kWp. Konsument nie ponosił przy tym kosztów związanych z przesyłem. 


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Przeczytaj:  Fotowoltaika dla stacji paliw. Ekologiczne rozwiązania dla branży paliwowej

Na nowych zasadach nadwyżka energii jest odsprzedawana, a środki gromadzone są na tak zwanym depozycie prosumenckim i mogą być wykorzystane na zakup energii. Na rynku powstało wiele mitów związanych z ceną, po jakiej energia miała być kupowana. W początkowych projektach ustaw  miała to być średnia cena kwartalna na rynku konkurencyjnym, podawana przez prezesa URE,  w ostatecznym wariancie zdecydowano się na rynkową miesięczną cenę energii (RCEm). Mity krążące po rynku o cenach na poziomie 28 groszy zostały definitywnie obalone.  Po dużych wzrostach cen energii w trzecim i czwartym kwartale 2021 roku wszyscy liczyli na korektę w roku 2022. Nieciekawa sytuacja globalna związana z cenami węgla i gazu, a głównie wojna w Ukrainie, spowodowały dalszy gwałtowny wzrost cen energii, co z kolei przełożyło się na ceny RCEm.


Zamów darmową konsultację

  Z czego wynika bardzo szybki czas zwrotu w instalację fotowoltaiczną?

  Jak się kształtowały ceny od czerwca 2022 r., kiedy to były publikowane po raz pierwszy?  Otwierający odczyt, w czerwcu, był na bardzo wysokim poziomie 659,29 zł. W lipcu obserwowaliśmy dalszy wzrost, a najwyższy  poziom osiągnięty został w  sierpniu – 1023, 42 zł.  Od września  ceny zaczęły się stabilizować i miesięczne odczyty oscylowały w okolicy 700 zł za MWh, z wyjątkiem października, w którym cena była najniższa w roku 2022 i osiągnęła poziom 577,24 zł oraz stycznia 2023 – 596,56 zł/MWh . Taki poziom cen wpłynął na czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną, który przez cały rok 2022 utrzymywał się na poziomie poniżej 3 lat. Tak ukształtowany w ostatnich miesiącach kierunek cen i okoliczności na rynku energii pozwala przypuszczać, że nastąpiła mała stabilizacja na tym rynku i ten trend się utrzyma przynajmniej w najbliższych miesiącach. 

  Wykres Pvpi Rrso_LUTY_Business
  Wykres-zielony_LUTY_business

  Najlepiej zainwestowane pieniądze

  Dodatkowo warto spojrzeć na inwestycję w odnawialne źródła energii jako metodę na lokatę kapitału, która długofalowo zwiększy atrakcyjność przedsiębiorstwa pod wieloma względami. Posiadanie własnej elektrowni daje niezależność finansową, co w obecnej sytuacji rynkowej i geopolitycznej jest bezcenne – daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala planować strategię i budżet w dłuższej perspektywie. Jak wiadomo, to czynniki absolutnie niezbędne w rozwoju każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy sektora rynkowego, w jakim działa. 

  Przeczytaj:  PVPI Business  – wskaźnik PV Profitability Index Business październik 2023

  Podniesienie konkurencyjności dzięki PV

  Posiadanie instalacji fotowoltaicznej nie tylko podwyższy bieżącą wycenę  przedsiębiorstwa, ale też zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku, szczególnie gdy coraz mocniej zaczyna się liczyć fakt redukcji emisji gazów cieplarnianych. Firmy działające w oparciu o rozwiązania zmierzające do ograniczania CO2 będą chętniej i częściej brane pod uwagę jako klient czy partner, szczególnie gdy mowa o kontrahentach z obszaru Uniii Europejskiej. Jednym z podstawowych produktów pozwalających na “zamianę” zielonej pochodzącej z paliw kopalnych na energię zieloną jest właśnie instalacja fotowoltaiczna. Jest ona też niezbędnym punktem wyjścia do skorzystania z innych zielonych rozwiązań, jak pompa ciepła czy magazyn energii.

   I to już nie jest moda, czynnik ekonomiczny czy głośny CSR, ale potrzeba wymagana prawem (z każdym rokiem bardziej precyzyjnym i restrykcyjnym), oraz naturalna, dojrzała postawa odpowiedzialnych przedsiębiorców. 

  Kalkulacje stopy zwrotu 

  Wskaźnik zwrotu inwestycji energii rozliczana na zasadach net-billingu 

  (ceny energii obejmują koszty zakupu i dystrybucji obowiązujące w roku 2023 (ceny taryfowe Tauron C21), oraz  auto konsumpcję na poziomie 50%)

  PVPI Business, Da Vinci Green Energy, luty 2023