fotowoltaikadla firm

PVPI Business  – wskaźnik PV Profitability Index Business listopad 2023

16 listopada, 2023 |

Po zmianie sposobu rozliczania energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne z net meteringu na net billing wszyscy zadawali sobie pytanie, czy inwestycja w instalację fotowoltaiczną nadal będzie się opłacać. Zwrot z inwestycji stał się trudniejszy do oszacowania, ponieważ cena odkupu energii zmienia się w każdym miesiącu. W Da Vinci Green Energy postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu wyzwaniu i opracować wskaźnik PVPI skierowany do klienta biznesowego, który obrazuje jak zwraca się instalacja przy cenie z danego miesiąca. Wyliczenia, na których jest opracowanie, oparte są na ogólnodostępnych danych. 

Po roku regularnych opracowań indeksu PVPI Business, z całą pewnością możemy stwierdzić, że warto inwestować w instalację fotowoltaiczną w każdej firmie, niezależnie od wielkości czy charakteru działalności. Według wyliczeń,  w każdym miesiącu czas zwrotu z inwestycji w instalację PV, był na poziomie poniżej trzech lat. – mówi Krzysztof Lalik, odpowiedzialny za rozwój biznesu w Da Vinci Green Energy. – Warto zwrócić uwagę,  że jeżeli nie zainwestujemy w instalację solarną, to i tak te środki przedsiębiorca musi wydać na energię elektryczną. Ma więc wybór – płacić rachunki  lub je zmniejszyć, a z różnicy pokryć koszty budowy instalacji fotowoltaicznej, a już po trzech latach cieszyć się darmowym prądem – wyjaśnia Krzysztof Lalik.

Wielomiesięczne utrzymanie się trendu mówiącego o szybkim zwrocie z inwestycji w fotowoltaikę pozwala ze spokojem patrzeć w przyszłość i prognozować jego dłuższe utrzymanie. 


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️️


Co wpływa na rozwój fotowoltaiki dla klienta biznesowego 

Innowacyjność to zdecydowanie czynnik, jaki należy wziąć pod uwagę jako ten numer jeden. Dlaczego? Bo jest kluczem do tworzenia konkurencyjności firmy. 


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Wdrażanie nowych produktów, usług czy rozwiązań jest kluczowe, ponieważ polepsza wydajność przedsiębiorstwa. W tym przypadku, krok w stronę innowacji (fotowoltaiki), pozwoli uniezależnić energetycznie firmę i jednocześnie trzymać w ryzach koszty. 


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Coraz więcej  przedsiębiorców, szczególnie tych większych, stawiających na rozwój także poza granicami Polski musi myśleć o sprostaniu takim wymogom, jak dyrektywy unijne wymagające np. ograniczenia emisji CO2. Najprostszym sposobem na to jest korzystanie z rozwiązań opartych na energii odnawialnej, jak instalacja PV. Dodatkowo tylko takie przedsiębiorstwo może może mówić o aktywności w obszarze CSR, tak potrzebnej w budowaniu wizerunku.

Przeczytaj:  Fotowoltaika dla firm. Korzyści z zainstalowania paneli fotowoltaicznych

Finanse przede wszystkim

Cena instalacji zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest na pewno koszt komponentów składających się na instalację PV.  W ostatnich miesiącach ich koszt znacznie zmalał. Czy to oznacza, że te inwestycje ogólnie potanieją? Niestety koszty pracy pozostają bardzo wysokie, a nawet delikatnie rosną (wg danych GUS przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7194,95 zł). Podobnie z kosztami magazynowania czy transportu. Ten ostatni wykazuje się silna niestabilnością w ostatnim czasie, w związku ze skokami cen paliw. Dodatkowo istniejąca na naszym rynku od wielu wielu miesięcy presja inflacyjna z pewnością nie wpłynie na zmianę cen całej instalacji. 


Zamów darmową konsultację

  Wyliczenia indeksu PVPI w ostatnim roku ani razu nie zakładały niższego kosztu całego przedsięwzięcia, a i tak czas zwrotu z instalacji przez 12 miesięcy nie był wyższy niż 3 lata. 

  Rola i potrzeba magazynów energii

  Kolejny pilny temat, jaki pojawił się w branży fotowoltaicznej, to magazyny energii. 

  Dlaczego warto rozważyć ich dostawienie – jakie czynniki mają wpływ na decyzję. założenie, skoro fotowoltaika jest opłacalna sama w sobie? 

  • aby uniknąć przerw w dostawie prądu – instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii w określonych warunkach, gdzie szczyt produkcji następuje w słoneczne południe. Z magazynem energii warunki atmosferyczne nie będą już przeszkodą.
  •  zachować niezależność energetyczną – przechowywanie własnej energii, odcięcie od sieci w dużej mierze zapobiega wszelkim awariom.
  • i najważniejsza kwestia – oszczędności – ponieważ magazyn energii może zwrócić się już po 4 latach przy optymalnym zużyciu.
  PVPI biznes czerwiec 2023

  Wskaźnik opłacalności instalacji fotowoltaicznej w firmach – PV Profitability Index Business, opracowywany regularnie od 13 miesięcy przez specjalistów Da Vinci Green Energy, w oparciu o ogólnodostępne dane, niezmiennie wskazuje, że taka instalacja – przy założeniu 50 kWp, i koszcie jej realizacji w wysokości 200 tys. zł, zwróci się w krótkim czasie – niecałe 3 lata (dokładnie 2,93 lata). Oszczędność na rachunkach to lekko ponad 70 tys. zł w skali roku (wahania miesięczne to kilka tysięcy złotych, w zależności od zmian rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej)

  Przeczytaj:  4 kroki do niezależności energetycznej Twojej firmy

  Kalkulacje stopy zwrotu 

  Wskaźnik zwrotu inwestycji energii rozliczana na zasadach net-billingu 

  Koszty zakupu energii elektrycznej od 2023
  Koszty zakupu MWh netto C21 2 166,00 zł
  Odkup  (RCEm – Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, Źródło PSE) netto/ mWh za październik)311,67  zł
  Koszty zmienne dystrybucja MWh netto250,00 zł
  (ceny energii obejmują koszty zakupu i dystrybucji obowiązujące w roku 2023 (ceny taryfowe Tauron C21), oraz  auto konsumpcję na poziomie 50%)

  PVPI Business- wskaźnik zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną
  Zużycie roczne energii50 000 kWh
  Moc instalacji fotowoltaicznej50 kWp
  Szacowana roczna produkcja energii50 000 kWh
  Cena instalacji fotowoltaicznej netto200 000,00 zł
  Oszczędności wygenerowane przez PV/rok *68 191,75 zł
  Stopa zwrotu 34,10%
  Okres zwrotu w latach  (PVPI Business)2,93
  PVPI Business, Da Vinci Green Energy, listopad 2023.
  *Do wyliczeń przyjęto ceny zakupu energii 2166,00 zł netto /MWh, koszty dystrybucji 250,00 zł netto/MWh, cenę odsprzedaży 311,67 zł netto MWh( (RCEm październik 2023 – Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej(pierwszy odczyt cena nie będzie korygowana),  Źródło PSE)), oraz autokonsumpcja na poziomie 50,0%. Założono, że wszystkie środki z Depozytu Prosumenckiego zostały wykorzystane na pokrycie rachunków za energię elektryczną lub zwrócone na konto klienta.