Ślad węglowy firmy – jak go ograniczyć?

31 maja, 2022 |

Ślad węglowy firmy ma największy wpływ na emisję zanieczyszczeń. Należy zdawać sobie sprawę, że 100 największych firm odpowiada za 70% światowej emisji CO2. Za zanieczyszczenia odpowiadają również i mniejsze przedsiębiorstwa. Na marginesie warto dodać ciekawostkę, że największym emitentem CO2 są oceany. W ich obronie należy jednak podkreślić, że jednak absorbują więcej dwutlenku węgla, niż go wytwarzają.

Właściwie co roku słyszy się o tym, że padł kolejny rekord temperatury. To wynik coraz większej koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, a przede wszystkim dwutlenku węgla. Okazuje się, że obecnie wskaźnik CO2 przekroczył już 410 ppm, gdy we wcześniejszych epokach nie przekraczał 300 ppm. W tej sytuacji każda firma musi postawić na zrównoważony rozwój, jeśli ludzkość ma ominąć katastrofa klimatyczna. Ważne jest zatem, aby obliczać ślad węglowy firmy i poprawiać ten wskaźnik. Czytaj dalej!

Czym jest ślad węglowy?

Ochrona środowiska to zadanie zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Na początku należy wyjaśnić, czym w ogóle jest ślad węglowy. Każdy go zostawia. Mało tego, mówi się także o śladzie węglowym produktu. Sama koncepcja śladu węglowego (carbon footprint) została stworzona po to, żeby podkreślić, jak dużym problemem jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Ślad węglowy firmy to suma zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej emisji dwutlenku węgla do atmosfery (ekwiwalent dwutlenku węgla) pojawiający się w wyniku działania przedsiębiorstwa. Wartość śladu węglowego jest wyznaczana w perspektywie całego roku, w którym działa dana firma, przy czym brany jest pod uwagę albo rok kalendarzowy albo finansowy.

Przeczytaj:  Fotowoltaika dla agroturystyki. Bądź eko i inwestuj w odnawialne źródła energii

Co zostawia największy ślad węglowy organizacji?

Wspomnieliśmy już, że w zasadzie każdy człowiek zostawia ślad węglowy. Jednak żadna codzienna działalność człowieka nie może się równać ze śladem węglowym, który mogą wytwarzać mniejsze i większe firmy. W tym kontekście warto zapytać – co zostawia największy ślad węglowy? Do największych „winowajców” należą:


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


 • wysokoemisyjne źródła energii elektrycznej wykorzystywane do działalności przedsiębiorstw;
 • budynki firmowe o niskiej efektywności energetycznej;
 • energochłonne procesy produkcyjne;
 • opakowania produktów, które nie podlegają recyklingowi;
 • używanie pojazdów emitujących dużo dwutlenku węgla w transporcie firmowym, miejskim.

Jeśli chodzi o branże, do tych, które pozostawiają największy ślad węglowy, można zaliczyć:


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Zamów darmową konsultację


  • energetykę korzystającą z paliw kopalnych;
  • przemysł wydobywczy;
  • przemysł;
  • transport;
  • budownictwo.

  Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa

  Pierwszym krajem, który zaczął liczyć swój ślad węglowy, była Wielka Brytania, a to ze względu na znaczne przekroczenie norm emisji. Zaczęto liczyć ślad węglowy nie tylko przedsiębiorstw, ale i ich produktów. Dziś to postępowanie jest niemal powszechne globalnie, chociaż nie w każdym kraju jest taki obowiązek. W Polsce również obliczanie śladu węglowego nie jest obowiązkowe, ale warto to robić, chociażby z powodów, jakie przedstawiamy w dalszej części artykułu.

  Obliczenie śladu węglowego wykonywane jest albo zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, albo zgodnie z normami ISO (ISO 14064 dla organizacji i ISO 14067 dla produktów). Ślad węglowy firmy poddawany jest w trzech zakresach (scops):

  • wszystkie emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych firmy (np. spowodowane transportem, linią produkcyjną, ogrzewaniem budynków przedsiębiorstwa);
  • emisje pośrednie, które powstają w wyniku użytkowania energii elektrycznej, cieplnej itp. zakupionej od zewnętrznego podmiotu (emisja CO2 poza badaną firmą);
  • inne emisje pośrednie gazów cieplarnianych, które nie zostały ujęte w zakresie 2, a obejmujące cały łańcuch wartości odnoszących się do danej firmy i cyklu życia produkty – od emisji związanej z wydobyciem surowców i produkcją półproduktów, poprzez transport, użytkowanie produktu i jego utylizację lub składowanie po użytkowaniu.
  Przeczytaj:  PVPI – wskaźnik PV Profitability Index dla Wspólnot za sierpień 2023

  Ślad węglowy firmy – jakie korzyści z obliczania emisji?

  Do czego potrzebne jest obliczanie śladu węglowego swojej firmy? Chociaż w Polsce nie ma obowiązku, żeby raportować wielkości emisji gazów cieplarnianych, jest to korzystne ze względów proekologicznych, ale i biznesowych. Obliczenie śladu węglowego jest opłacalne, ponieważ:

  • działa się na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz  neutralności klimatycznej;
  • kontrahent z Europy Zachodniej może wymagać podania śladu węglowego kupowanego produktu lub wymagać raportowania do Carbon Disclosure Project (światowa organizacja, która stworzyła system obliczania i zarządzania śladem węglowym);
  • kontrahent z Europy Zachodniej może wymagać, żeby zredukować ślad węglowy (zakres 3);
  • firma może zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, wprowadzając politykę proekologiczną.

  Redukcja śladu węglowego w firmie – jak to zrobić?

  Czy można zmniejszyć ślad węglowy przedsiębiorstwa i wpływ produktu na środowisko? Każda firma może podjąć działania na rzecz takiej redukcji. Jak to zrobić? Można przedsięwziąć różne rozwiązania.

  – Jednym ze sposobów na zmniejszenie śladu węglowego firmy jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Montaż instalacji fotowoltaicznej może zaspokoić dużą część zapotrzebowania firmy na energię elektryczną, natomiast zamontowanie pompy ciepła pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na energię cieplną – wyjaśnia Justyna Dawidziuk, Regionalny Kierownik Sprzedaży z Da Vinvi Green Energy. – Dzięki OZE można nie tylko ograniczyć emisję CO2 i mieć swój udział w ograniczaniu zmian klimatycznych, ale i zmniejszyć ślad węglowy firmy, a do tego ograniczyć koszty energii – podkreśla  Justyna Dawidziuk.

  Dla firm, które nie mają możliwości technicznych na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na swoim terenie, mogą skorzystać z umów PPA (Power Purchase Agreement) zawieranymi bezpośrednio z producentami energii elektrycznej z OZE (np. z farm fotowoltaicznych)

  W jaki jeszcze sposób ograniczyć ślad węglowy?

  Można poprawić efektywność energetyczną budynków, z których korzysta przedsiębiorstwo, a także procesów produkcyjnych. Warto także przejść na ekologiczny transport (samochody elektryczne), postawić na ekologiczne opakowania produktów, wybierać kontrahentów i dostawców z niskim śladem węglowym.

  Przeczytaj:  PVPI Business – wskaźnik PV Profitability Index Business grudzień 2022

  Ślad węglowy firmy pokazuje, jak bardzo jej funkcjonowanie wpływa na środowisko naturalne. Coraz więcej przedsiębiorstw stara się ograniczyć ten ślad, a w niektórych krajach (np. Wielka Brytania) jest to wręcz obowiązkowe. Przygotowanie i wdrażanie strategii ekologicznej ułatwia ograniczanie śladu węglowego.