fotowoltaika dla firm zasady

Fotowoltaika dla firm – zasady, nowy system rozliczeń

21 listopada, 2022 |

Stawki za prąd w taryfie C przebiły już poziom 2 zł/kWh. Podwyżki cen energii elektrycznej dla biznesu na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy sięgają już nawet 700%! Przedsiębiorcy nie mogą liczyć na programy osłonowe. Wielu z nich staje przed trudnym wyborem – albo podnieść ceny swoich towarów i usług adekwatnie do poziomu kosztów (i zaryzykować utratę klientów), albo zakończyć/zawiesić działalność. Jest też trzecia droga, czyli samodzielne wytwarzanie energii. Coraz szybciej zwracają się wydatki na inwestycje w OZE, jaką jest fotowoltaika dla firm – zasady net billingu i rosnące stawki na giełdzie energii zwiększają opłacalność takiego kroku. Do tego dochodzą nowe formy wsparcia finansowego, np. 24 mld € w programie FEnIKS do końca 2027 roku.

Fotowoltaika dla firm – zasady klasyfikacji a moc instalacji PV 

Każde przedsiębiorstwo ma indywidualne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zużycie prądu to jeden z głównych czynników, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu instalacji. O ostatecznej mocy i ilości wyprodukowanej energii decydują jeszcze m.in. lokalizacja, dostępna powierzchnia oraz specyfikacja zestawu PV. Na tej podstawie można wyróżnić 3 główne rodzaje fotowoltaiki dla firm. Zasady obowiązujące w Polsce pozwalają przedsiębiorcom zbudować:


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️️


 • mikroinstalację fotowoltaiczną – poniżej 50 kWp, rekomendowana dla podmiotów zużywających do  około 100. MWh rocznie;
 • małą instalację fotowoltaiczną – od 50 kWp do 1 MWp, zapotrzebowanie do ok. 25000 MWh/rok;
 • dużą instalację fotowoltaiczną – ponad 1 MWp i powyżej 2500 MWh/rok.

Firmy z mikroinstalacjami PV mogą zostać prosumentami – mają możliwość przyłączenia do publicznej sieci energetycznej i sprzedawania nadwyżek w ramach systemu net-billingu. Korzystanie w podobny sposób z elektrowni słonecznych o mocy powyżej 50 kWp wymaga już odpowiednich zezwoleń na budowę i pozyskania indywidualnych warunków przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, dodatkowo przy mocy instalacji powyżej  1000 kWp  wymagana jest koncesja na wytwarzanie i sprzedaż prądu z odnawialnych źródeł energii. Pojawiają się jednak postulaty, by złagodzić wymogi i uprościć formalności, jakich obecnie wymaga „mocniejsza” fotowoltaika dla firm. Nowe zasady w tym zakresie mogłyby zwiększyć różnorodność krajowego miksu energetycznego i zmniejszyć uzależnienie od węglowodorów, co poprawiłoby stabilność oraz bezpieczeństwo energetyczne. Czas pokaże, czy ten i kolejne rządy w Polsce uznają te argumenty za zasadne i zniosą obecne bariery administracyjne.

Przeczytaj:  Fotowoltaika dla rolników – elektrownie słoneczne i dofinansowania w 2023 roku

Fotowoltaika dla firm, nowe zasady rozliczania producentów – net-billing

Prosumenci, którzy wniosek o przyłączenie instalacji do końca marca 2022 roku, mogą rozliczać się z zakładem energetycznym w systemie upustów. Net-metering pozwala im odebrać określony poziom nadwyżek prądu wyprodukowanego przez domową lub firmową fotowoltaikę. Dla instalacji o mocy do 10 kWp limit wynosi 80%, dla bardziej produktywnych elektrowni to już 70%. Pozostałe 20–30% stanowi prowizję dla zakładu energetycznego. Prosumenci, którzy rozliczają się w net-meteringu, mogą dobrowolnie przejść na net-billing, który jest obligatoryjny dla nowych instalacji fotowoltaicznych, powstających po 1 kwietnia 2022 roku.


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Na czym polegają nowe zasady rozliczania fotowoltaiki dla firm i gospodarstw domowych z instalacjami o mocy poniżej 50 kWp? Net-billing polega na odsprzedaży ewentualnych nadwyżek z ogniw PV po stawkach publikowanych na stronach Polskich Sieci Energetycznych P – do 1 lipca 2024 r. będą to kwoty średniomiesięczne, później stawki godzinowe. Prosument nie otrzymuje środków od razu bezpośrednio na konto bankowe. Trafiają one do depozytu prosumenckiego, z którego można zakupić prąd potrzebny do pokrycia zapotrzebowania na energię w czasie, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie wytwarza potrzebnej ilości prądu. Środki zgromadzone na depozycie prosumenckim można wykorzystać przez  rok, a ewentualna „nadpłata” zwracana prosumentowi nie może przekroczyć 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym.


Zamów darmową konsultację


  📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


  Fotowoltaika dla firm – zasady dofinansowań, nowe formy wsparcia

  Dotacje fotowoltaiki dla firm umożliwia szereg programów lokalnych, regionalnych i krajowych. Największa, ogólnopolska akcja dofinansowań budowy, przebudowy oraz przyłączeń instalacji PV to Energia Plus – zakończenie obecnej edycji planowane jest na 16 grudnia 2022 r. To program pożyczek (do 85% kosztów) , kierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Górne limity zależą od wielu kryteriów związanych z instalacją. Widełki dla pożyczek, udzielanych na warunkach podobnych do kredytów na fotowoltaikę dla firm, to od 500 tys. do 300 mln zł. Istnieje możliwość umorzenia części należności – do 10% pożyczonej sumy, ale nie więcej niż 1 mln zł – a czas spłaty to 15 lat (16 po skorzystaniu z rocznej karencji przez inwestora).

  Przeczytaj:  Przemysłowy magazyn energii – czym jest i dlaczego się opłaca?

  Pozyskanie środków umożliwiają również mniejsze programy. Ogłoszenie szczegółów kolejnych, choćby realizowanych w ramach wspomnianego we wstępie Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, to tylko kwestia czasu. Przed złożeniem wniosków warto poznać wszystkie możliwości, by wybrać najkorzystniejszą opcję sfinansowania fotowoltaiki dla firmy. Zasady przyznawania środków na OZE nie należą do najprostszych. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych, kompetentnych profesjonalistów w zakresie pozyskiwania funduszy. Do tego dochodzą rozmaite odliczenia podatkowe. W zależności od przedsiębiorstwa i sposobu finansowania są to:

  • zwrot 23% VAT;
  • jednorazowy odpis amortyzacyjny dla MŚP;
  • odliczenie wydatków na leasing finansowy lub operacyjny.

  W Da Vinci Green Energy z sukcesami i na stałe współpracujemy z  Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA, która specjalizuje się w doradztwie oraz  pozyskiwaniu dofinansowań nawet do 85% oraz finansowaniu inwestycji na preferencyjnych warunkach.

  Wysoka autokonsumpcja zwiększa opłacalność fotowoltaiki dla firm

  Eksperci są dość zgodni w swoich analizach i poradach co do tego, że im więcej wyprodukowanej energii zostanie zużyte na potrzeby własne, tym szybciej zwrócą się wydatki na inwestycje. W wieloletniej perspektywie stawki zakupu prądu – szczególnie w systemie godzinowym, gdy energia będzie droższa w godzinach najwyższego zapotrzebowania  

  Wśród metod optymalizacji wykorzystania fotowoltaiki dla firmy są m.in.:

  • magazynowanie energii w specjalnych przemysłowych magazynach energii;
  • dopasowanie procesów i rytmu dobowego w zakładzie do produkcji prądu przez panele PV.

  Niektórzy wskazują, że odpowiednie wykorzystanie magazynów energii mogłoby stanowić dodatkowe źródło przychodów – oczywiście pod warunkiem wytworzenia odpowiednich rezerw. W Da Vinci Green Energy opracowaliśmy wskaźnik PVPI Business, który pokazuje, jak szybko zwraca się fotowoltaika dla firm. Zasady jego obliczania publikujemy razem z kolejnymi wynikami. Zgodnie z przyjętymi założeniami, instalacja fotowoltaiczna dla firmy zwróci się po nieco ponad 30 miesiącach – to daje nieco ponad 2,5 roku na zwrot poniesionych kosztów i ok. 20 lat niezależności energetycznej dla przedsiębiorstwa.

  Przeczytaj:  Magazyny energii dla firm – co należy wiedzieć? Sprawdź, jak wybrać, by czerpać jak najwięcej korzyści!