fotowoltaika

Fotowoltaika jeszcze nigdy nie opłacała się bardziej!

4 marca, 2022 |

Po 1 kwietnia fotowoltaika może być jeszcze bardziej opłacalna niż dotychczas – twierdzą eksperci z firmy Da Vinci Green Energy. I wcale nie jest to przedwczesny, prima aprilisowy żart. Wspólnie obalamy trzy mity dotyczące opłacalności fotowoltaiki w 2022 r. 

 

Mit 1 – instalacje fotowoltaiczne będą drożeć


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️️


O ile cena komponentów na globalnym rynku w najbliższych miesiącach pozostanie w trendzie wzrostowym, po 1 kwietnia średni koszt prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Polsce może spaść nawet o 17%. Jak to możliwe? – W dotychczasowym obowiązującym systemie opustów (net-meteringu) praktycznie wszyscy prosumenci decydowali się na przewymiarowanie instalacji o 20 procent, żeby rachunki za energię elektryczną ograniczyć do koniecznego minimum w postaci opłat dystrybucyjnych. Po 1 kwietnia, wraz z nastaniem net-billingu, sztuczne zawyżanie wielkości instalacji względem realnych potrzeb będzie niepotrzebne i nieopłacalne – tłumaczy Bartłomiej Tuleja, Członek Zarządu w Da Vinci Green Energy. Oszczędność związana z nieprzewymiarowywaniem instalacji może sięgnąć blisko 20 procent. – Jestem przekonany, że niższy koszt wykonania instalacji otworzy część rynku, która dotychczas nie była zainteresowana montażem ze względu na psychologiczną barierę na poziomie ceny. Koszt montażu średniej wielkości instalacji może spaść o około 5 200 zł – dodaje Bartłomiej Tuleja. 


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Jest jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę. Jak wynika z szacunków Da Vinci Green Energy, nawet co drugi klient kupujący instalację fotowoltaiczną w 2021 roku wspierał się kredytem. – W dobie dynamicznie rosnących stóp procentowych możliwość ograniczenia kredytu jako formy finansowania będzie dla klientów istotną zachętą – wyjaśnia Bartłomiej Tuleja. 

 

Mit 2 – nie licz na więcej niż 28 groszy

Wchodzący 1 kwietnia system net-billingu będzie oparty o sprzedaż nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumenta i odkupywanie jej w momentach zwiększonego zapotrzebowania, kiedy nie będzie można zaspokoić zużycia bieżącą produkcją lub zmagazynowaną energią. – Z punktu widzenia prosumentów kluczowe są stawki sprzedaży i odkupu energii od zakładów energetycznych. Tymczasem w prasie nadal krążą błędne informacje o stawkach, wg których odkupywana będzie energia produkowana z instalacji fotowoltaicznych. 28 groszy to dawno nieaktualna wartość, bazująca na średnich cenach obowiązujących w trzecim kwartale minionego roku – mówi Krzysztof Lalik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w Da Vinci Green Energy.

Przeczytaj:  Gdzie są pieniądze na zieloną energię? Jakie są szanse na pozyskanie ich?

Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który nie wdrożył w życie dyrektywy liberalizującej rynek energii. Uwolnienie cen energii regularnie postulują również prezesi największych spółek energetycznych w Polsce. W rzeczywistości 2024 rok przyniesie uwolnienie cen energii dla klientów indywidualnych i, patrząc przez pryzmat obecnych zawirowań w globalnej energetyce, najpewniej duże uderzenie w portfel przeciętnego Kowalskiego. W myśl ustawy OZE oraz instrukcji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do końca czerwca 2024 r. energia ma być odkupywana po średniej cenie z poprzedzającego miesiąca, a od 1 lipca 2024 roku wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego publikowanej na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 

– Obliczyliśmy, że  średnia arytmetyczna dla cen godzinowych na rynku dnia następnego za okres od 1 do 31 stycznia 2022 roku wynosiła 567,58 zł netto za MWh*, czyli 70 groszy za kWh. To ponad dwukrotnie więcej, niż w najczęściej prezentowanych scenariuszach. Taka zmiana w zdecydowany sposób wpływa na tempo zwrotu inwestycji i ekonomiczną zasadność inwestowania w fotowoltaikę po 1 kwietnia – wyjaśnia Krzysztof Lalik. 

 

Mit 3 – to się nigdy nie zwróci

Splot wielu wydarzeń doprowadził do obserwowanej obecnie sytuacji na rynku energii elektrycznej. Niestety, zarówno wysoka inflacja, jak i obecna niepewność na wschodzie Europy, nie dają perspektywy na szybki spadek cen prądu. Paradoksalnie to dobra wiadomość dla liczących na szybki zwrot pieniędzy zainwestowanych w budowę przydomowej instalacji fotowoltaicznej. 

– W nowym wariancie rozliczeń prosumentów (net-billingu) ceny odkupu energii będą odzwierciedlać sytuację na rynku. Perspektywa utrzymujących się, wysokich cen energii będzie pozytywnie wpływać na tempo zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę. Wg naszych wyliczeń średniej wielkości przydomowa elektrownia może zwrócić się już w 4,5 roku – mówi Krzysztof Lalik z Da Vinci Green Energy. 

Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), przeciętna moc instalacji zamontowanej w Polsce to blisko 6 kWp i najczęściej była przewymiarowana o 20 procent względem realnych potrzeb gospodarstwa domowego. Według raportu IEO ceny instalacji fotowoltaicznej wahają się pomiędzy 3900 zł, a 5700 zł za kWp. 

Przeczytaj:  Jaka instalacja fotowoltaiczna ogrzeje dom 100-140m²?

– Przygotowaliśmy symulację opartą o dwa przypadki. Pierwszy to klient rozliczający się na dotychczasowych zasadach z 20-procentowym opustem, który zainstalował fotowoltaikę o mocy 6 kWp. Drugi przypadek to klient zużywający taką samą ilość energii w skali roku, ale nieprzewymiarowujący instalacji i rozliczający się na nowych zasadach. Wyniki zaskoczyły nas samych – opowiada Krzysztof Lalik.  


Zamów darmową konsultację

  Jak wynika z symulacji Da Vinci Green Energy koszt przeciętnej wielkości instalacji fotowoltaicznej w przypadku klientów rozliczających się wg nowych zasad powinien zwrócić się nawet trzy lata szybciej niż w przypadku korzystających z dotychczasowych zasad. Jak to możliwe?  

  – Niższy koszt inwestycji oraz wysokie ceny prądu wpływające na stawki po jakich prosumenci będą odsprzedawać swoje nadwyżki sprawia że przeciętnej wielkości instalacja zwróci się w odrobinę więcej niż 7 lat, a po uwzględnieniu dotacji w niespełna 4,5 roku. W przypadku przewymiarowanych, a tym samym droższych inwestycji, na które decydowali się klienci korzystający z dotychczasowego systemu opustów było to odpowiednio ponad 10 lat i blisko 6,5 roku – wylicza Krzysztof Lalik. 

  Kalkulacje stopy zwrotu (założenia: wielkość instalacji – 6kWp; koszt 1kWp – 5 200 zł brutto)

  rok 2021 

  (ceny energii obejmują koszt dystrybucji  i zakupu obowiązujące w roku 2021)

  Wariant prosumencki (net-metering) 
  Zapotrzebowanie roczne na EE w MWh 5
  Moc instlacji kWp 6
  cena instalacji brutto 31 200,00 zł
  Cena instalacji z Mój Prąd i Ulga termo II próg 19 176,00 zł
  Oszczędności wygenerowane przez PV/rok 3 052,86 zł
  Stopa zwrotu bez dofinansowań 9,78%
  Stopa zwrotu po dofinansowaniach 15,92%
  okres zwrotu w latach bez dofinansowania 10,22
  okres zwrotu w latach z dofinansowaniem 6,28

  rok 2022

  (ceny energii obejmują koszty zakupu i dystrybucji obowiązujące w roku 2022, oraz  autokonsumpcję na poziomie 35%)

  Koszty zakupu energii elektrycznej od 2022
  Koszty zakupu MWh brutto 510,08 zł
  Odkup średnia cena miesięczna MWH/brutto (średnia arytmetyczna stawek godzinnych na rynku dnia następnego źródło PSE) 698,25 zł
  Koszty zmienne dystrybucja 237,14 zł

  Wariant odsprzedaż energii elektrycznej (net-billing)
  Zapotrzebowanie roczne na EE w MWh 5
  Moc instalacji kWp 5
  cena instalacji 26 000,00 zł
  Cena instalacji z Mój Prąd i Ulga termo II próg 15 640,00 zł
  Oszczędności wygenerowane przez PV/rok 3 576,94 zł
  Stopa zwrotu bez dofinansowań 13,76%
  Stopa zwrotu po dofinansowaniach 22,87%
  okres zwrotu w latach bez dofinansowania 7,27
  okres zwrotu w latach z dofinansowaniem 4,37

   

  Przeczytaj:  Instalacja fotowoltaiczna – czym jest i jak działa? Poznaj panele fotowoltaiczne, inwertery PV i sposoby  rozliczania fotowoltaiki!

  Wybór nadal pozostaje domeną klientów – komentarz eksperta 

  – Rozwój fotowoltaiki obserwowany w naszym kraju w poprzednich trzech latach, to bezprecedensowy dowód na zaradność i ekonomiczną mądrość Polaków. Przewidywania, że w 2022 roku przebijemy liczbę 1 miliona prosumentów produkujących prąd w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych to pewnik. Jestem przekonany, że tempo w jakim dojdziemy do tego pułapu i skala z jaką go przebijemy onieśmielą nawet największych orędowników odnawialnych źródeł energii. Galopujące ceny energii, szczególnie dotkliwe w warunkach wysokiej inflacji która nie opuści nas jeszcze przez długie miesiące, a jednocześnie niższy niż dotychczas próg inwestycji, będą kluczowymi argumentami przemawiającymi za rychłym dołączeniem do grona prosumentów. W tym kontekście, dopłaty w ramach Mojego Prądu lub innych inicjatyw, będą jedynie wisienką na przysłowiowym torcie korzyści. Wybór pozostaje domeną klientów, a ci z pewnością podejmą decyzje sprzyjające ich portfelom. Pozostaje jedynie trzymać kciuki za rychłą demokratyzację fotowoltaiki poprzez wprowadzenie wirtualnego prosumenta. W ten sposób wszyscy Polacy, nawet ci mieszkający w budownictwie wielorodzinnym, a to nadal 45% społeczeństwa, będą mogli uchronić się przed drogim prądem. Trudno wyobrazić sobie lepszą i bardziej zieloną tarczę antyinflacyjną – Bartłomiej Tuleja, Członek Zarządu Da Vinci Green Energy. 

  * zródło ‘https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-dobowe-z-funkcjonowania-rb/podstawowe-wskazniki-cenowe-i-kosztowe/rynkowa-cena-energii-elektrycznej-rce

   

  <— Powrót do BLOGA