podatek od fotowoltaiki

Podatek od fotowoltaiki 2023

7 stycznia, 2023 |

Fotowoltaika cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. Warto zatem doprecyzować, jaki jest podatek od fotowoltaiki. Czy podatnik musi rozliczać się od instalacji PV z urzędem skarbowym? Czy dotyczy to tylko firm, czy również gospodarstw domowych? Wyjaśniamy!

W 2021 roku Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce światowych rynków fotowoltaicznych pod względem przyrostu mocy z PV, ustępując w Europie tylko Niemcom. Łączna moc z takich instalacji w tamtym okresie wyniosła 3,8 GW, gdy w 2020 roku było to 1,4 GW. Na koniec maja 2022 roku łączna moc z fotowoltaiki przekroczyła natomiast 10 GW i stała się głównym źródłem OZE w naszym kraju (łącznie 18,8 GW). Dla porównania drugie pod względem popularności instalacje wiatrowe generują łącznie 7 GW. Coraz więcej Polaków chce być prosumentami i móc wyprodukować energię elektryczną na własny użytek. Sprawdź, czy będą musieli zapłacić podatek od fotowoltaiki!

Instalacja fotowoltaiczna – jaki podatek?

Czy montaż instalacji fotowoltaicznej pociąga za sobą konieczność składania deklaracji podatkowych związanych z panelami PV? Coraz częściej pojawiają się takie pytania, a to znak, że wiele osób boi się dodatkowych obciążeń fiskalnych. Ten niepokój wiąże się również z nowymi zasadami, jakim podlegają nowe instalacje fotowoltaiczne (np. inna zasada postępowania z nadwyżkami prądu). Sprawa z obciążeniami fiskalnymi może niepokoić również dlatego, że w Polsce prawo podatkowe nie należy do stabilnych i często ulega zmianie.

Czy zatem trzeba płacić podatek od fotowoltaiki? Najpierw należy wyjaśnić, że w Polsce budżet państwa jest zasilany dwunastoma rodzajami podatków. Można je ogólnie podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Do tych ostatnich zalicza się przede wszystkim (bo dotyczy najwięcej podatników) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Osoby fizyczne nie płacą takiego podatku, gdy montują fotowoltaikę na potrzeby swojego gospodarstwa domowego. Firmy również nie płacą żadnego podatku po zamontowaniu paneli PV. Inaczej sprawa wygląda z podatkami pośrednimi. 


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Przeczytaj:  Fotowoltaika na balkonie – czy można założyć, czy warto?

Podatek VAT od fotowoltaiki

Najbardziej znany podatek pośredni to VAT. Płaci go tak naprawdę każdy, kto robi jakiekolwiek zakupy (np. codzienne zakupu w sklepie spożywczym). Ten podatek dotyczy wszystkich właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Należy wiedzieć, że VAT od instalacji fotowoltaicznej płaci się przy jej zakupie i montażu, ponieważ jest on doliczany do produktów i usług. W przypadku fotowoltaiki obowiązują dwie stawki VAT: 8% i 23%. Pierwszą płacą osoby fizyczne montujące fotowoltaikę do zasilania swoich domów i rolnicy na potrzeby swojego gospodarstwa, natomiast wyższą stawkę VAT płacą takie podmioty jak firmy, hotele, restauracje itp. Przedsiębiorcy mogą jednak sobie odliczyć podatek VAT od przychodu.


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Akcyza a fotowoltaika

Innym podatkiem pośrednim jest podatek akcyzowy. Dotyczy on obrotu energią elektryczną. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania jest m.in. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu i zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię. Podatek ten płaci każda firma i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, a także każda osoba fizyczna bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Nie oznacza to jednak, że każdy inwestor, który założył na dachu swojego domu instalację PV zapłaci akcyzę. Według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. zwolnienie od podatku akcyzowego dotyczy określonej grupy inwestorów. Rozporządzenie brzmi następująco: „Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię”. Przydomowe instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstwa domowego mają dużo niższą moc, a więc takich prosumentów akcyza nie obowiązuje.


Zamów darmową konsultację

  Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku dochodowego?

  Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, nie muszą płacić żadnego podatku ani za 2021 rok, ani za 2022 rok za panele PV. Mało tego, mogą wręcz skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego, gdy zainwestowali w odnawialne źródło energii. To tzw. ulga termomodernizacyjna. Aby skorzystać takiego odliczenia, trzeba ukończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu trzech lat od rozpoczęcia inwestycji, a wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT.

  Przeczytaj:  PVPI – wskaźnik PV Profitability Index za sierpień 2023

  Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

  Z ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej, stawki liniowej lub ryczałtem. Maksymalnie można odliczyć 53 tys. zł na każdego właściciela lub współwłaściciela budynku jednorodzinnego, w którym dokonywana jest inwestycja termomodernizacyjna.

  Podatek od paneli fotowoltaicznych na gruncie

  Wiele osób sądzi, że lepiej wybrać instalację fotowoltaiczną na dachu niż na gruncie, ponieważ od tej ostatniej jest naliczany podatek od nieruchomości płacony do gminy. To nieprawda! Nie ma takiego podatku od fotowoltaiki na gruncie. Instalacja fotowoltaiczna, która produkuje prąd na użytek gospodarstwa domowego, nie podlega żadnemu dodatkowemu opodatkowaniu od nieruchomości bez względu na to, czy jest na dachu, czy na gruncie. Prosumenci używający instalacji PV do 50 kW nie zapłacą żadnego dodatkowego podatku.

  Podatek od dotacji na fotowoltaikę 2023 – czy istnieje?

  Koszt inwestycji w instalację fotowoltaiczną można obniżyć dzięki różnego rodzaju dotacjom i dopłatom. Najpopularniejszym programem jest „Mój Prąd”. Nie trzeba płacić żadnego podatku od pieniędzy wypłaconych z tego programu na fotowoltaikę. Nie ma również żadnych obciążeń fiskalnych w przypadku pozostałych dotacji i umorzonych pożyczek wypłacanych z NFOŚiGW lub WFOŚiGW na przygotowanie dokumentacji i realizację inwestycji, jeśli ma ona na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i emisji CO2. Dotyczy to budynków mieszkalnych. Podatków od dotacji nie płacą również firmy (podstawa prawna to art. 17, pkt. 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – PDOPrU).

  Inwestycja w farmy fotowoltaiczne a obowiązek podatkowy

  Obowiązek podatkowy wygląda całkiem inaczej, gdy firma uruchamia instalację fotowoltaiczną, żeby czerpać z niej dochód. Chodzi tu o farmy fotowoltaiczne. Takie podmioty płacą podatek akcyzowy, który naliczany jest przy obrocie energią elektryczną. W przypadku farm PV także należy do gminy zapłacić podatek od nieruchomości. Takim podatkiem nie jest jednak objęta cała farma, ale jej niektóre elementy: konstrukcje wsporcze (mocowanie paneli PV), budynki wchodzące w skład farmy (np. stacja transformatorowa). To interpretacja wydana przez Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 roku (II FSK 1275/18).

  Przeczytaj:  PVPI – wskaźnik PV Profitability Index za czerwiec 2023

  Czasami na farmę fotowoltaiczną zostanie nałożony podatek rolny. To ma miejsce, gdy farma PV powstała na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Ta kwestia jest jednak sporna, a urzędy wydawały na ten temat sprzeczne interpretacje. Ten podatek od fotowoltaiki zależy więc tak naprawdę od stanowiska lokalnej administracji.

  Czy fotowoltaikę będzie można opodatkować w przyszłości?

  W tym artykule wyjaśniliśmy, że nie ma żadnych dodatkowych podatków od fotowoltaiki, jeśli produkuje ona prąd na własny użytek. Czy takiego podatku można się jednak spodziewać w przyszłości? Tego oczywiście nie wiadomo. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ponieważ odnawialne źródła energii są promowane w całej Unii Europejskiej, również w Polsce. Warto zatem zdecydować się na fotowoltaikę, tym bardziej że korzyści z paneli PV są naprawdę ogromne.

  Wiesz już, czy, jest podatek od fotowoltaiki. Żaden inwestor, który zamontował i uruchomił instalację fotowoltaiczną na swój użytek, nie musi płacić od paneli PV dodatkowego podatku. Żadnej daniny fiskalnej nie płaci się również od dotacji, która została przekazana na taką inwestycję. To problem, który nie istnieje i jest tak naprawdę rozpowszechniany przez ludzi, którzy nie mają na ten temat odpowiedniej wiedzy.

  Źródła:

  1. https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/107924/polska-w-dziesiatce-najszybciej-rosnacych-rynkow-pv-na-swiecie
  2. https://globenergia.pl/10-gw-w-fotowoltaice-pod-koniec-maja-2022-od-stycznia-przybylo-24-gw/