odliczenie od podatku

Domowa i firmowa fotowoltaika – odliczenie od podatku, 2023 rok. Ulga termomodernizacyjna, inwestycyjna, odliczenie VAT

23 stycznia, 2023 |

Programy OZE i dofinansowania sprawiają, że niższe są realne koszty inwestycji, jakie generuje fotowoltaika. Odliczenie od podatku (2023 r.) jest możliwe dla osób fizycznych, rolników i przedsiębiorców. Sprawdź, ile możesz odpisać i pod jakimi warunkami!

Przejście na odnawialne źródła energii i postawienie na własną elektrownię (np. słoneczną czy wiatrową) to kosztowne, lecz opłacalna inwestycja. Wydatki trzeba liczyć w dziesiątkach, a czasami setkach tysięcy złotych. Jednak trzeba patrzeć perspektywicznie. Kolejne drastyczne podwyżki cen prądu nie są w żadnym stopniu odczuwalne, kiedy w domu, gospodarstwie, sklepie, montowni lub innym zakładzie działa fotowoltaika. Odliczenie od podatku 2023 i za kolejne lata jest możliwe po spełnieniu wymaganych prawem przesłanek. Wiele zależy od otrzymanego wsparcia finansowego, a nawet lokalizacji. Co trzeba koniecznie wiedzieć? Przekonaj się podczas lektury.

Domowa fotowoltaika – odliczenie od podatku 2023. Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym PIT

Sposób obliczania wysokości podatku dochodowego zależy m.in. od wysokości przychodów oraz sposobu ich uzyskiwania. Od początku 2019 roku podatnicy PIT mogą starać się o ulgę termomodernizacyjną w wysokości maksymalnie 53 tys. zł na osobę, przyznawaną na inwestycje w domy, których są właścicielami lub współwłaścicielami. Limit dotyczy podatnika, a nie termomodernizacji jednego obiektu. Prawo do odliczeń przysługuje tylko na budynki ukończone i oddane do użytku – instalacje PV w nowych obiektach nie pozwalają na skorzystanie z ulgi. Budynek musi również należeć do jednej z poniższych kategorii:

 • dom jednorodzinny (budynek wolnostojący);
 • dom w zabudowie bliźniaczej;
 • dom w zabudowie szeregowej;
 • dom w zabudowie grupowej.
Przeczytaj:  Fotowoltaika w ogrodzie – czy to dobry pomysł, co należy wiedzieć?

Ponadto mogą być wydzielone maksymalnie 2 lokale – oba mieszkalne lub 1 mieszkaniowy i 1 usługowy – a ostatni nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej nieruchomości. Odliczeniu od podatku podlegają materiały, urządzenia oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej. Szczegółowy katalog znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. Wydatki spoza tej listy rozpatruje się indywidualnie, w odniesieniu do roli w całym przedsięwzięciu. Liczy się również rzeczywisty sposób wykorzystania OZE (prąd zużywany na własne potrzeby).


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Odliczenia fotowoltaiki od podatku i ich zasady 

Dofinansowanie z programów Mój Prąd czy Czyste Powietrze przysługuje osobom fizycznym, które decydują się na nowe instalacje fotowoltaiczne o mocy 2–10 kW. W ramach różnych akcji istnieje możliwość podłączenia pomp ciepła oraz magazynów energii, z czego warto skorzystać. Nie wszystkie dotacje można ze sobą łączyć, ale takie wsparcie nie zamyka drogi do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Oczywiście nie można dwukrotnie odliczać od podatku tych samych kosztów, np. raz od kosztów uzyskania przychodu, a potem w ramach ulgi. Wyjątkiem są środki z programu Czyste Powietrze. Można je łączyć z ulgą termomodernizacyjną. W takiej sytuacji podatnik korzystający z ulgi odlicza tylko wydatki, które poniósł z własnej kieszeni, a nie może odliczyć wydatków, na które otrzymał środki w ramach programu Czyste Powietrze.


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Zamów darmową konsultację


  Jakie formalności trzeba spełnić?

  Każdy wydatek musi zostać udokumentowany fakturą VAT, wystawioną na osobę, która dokonuje odliczenia fotowoltaiki od podatku. Współwłaściciele domów, którzy nie rozliczają się razem, powinni zatem zadbać o odpowiednie rozłożenie obciążeń finansowych związanych ze wspólną inwestycją. Inne warunki uzyskania ulgi termomodernizacyjnej to także:

  • rozpoczęcie budowy instalacji fotowoltaicznej po 1 stycznia 2019 r.;
  • limit czasowy na kolejne odpisy (wynosi 3 lata od pierwszego wydatku) – odliczeń z tytułu ulgi modernizacyjnej możesz dokonać w 3 deklaracjach;
  • formalności związane z liczbą odpisów, jeśli łączne wydatki na termomodernizację przekraczają wysokość rocznego dochodu kolejnych odpisów – można wówczas dokonywać maksymalnie w 6 kolejnych zeznaniach (istnieje możliwość korekt deklaracji za lata wcześniejsze).
  Przeczytaj:  Solary a fotowoltaika – różnice i podobieństwa, co lepiej wybrać?

  Fotowoltaika, odliczenie od podatku 2023 – przykład zeznania

  Duże znaczenie ma sposób opodatkowania dochodów osoby fizycznej – według skali podatkowej, podatku liniowego 19% lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Duże zmiany wprowadzają kolejne edycje Polskiego Ładu, więc warto wyjaśnić, co należy brać pod uwagę. Jako przykład niech posłuży stawka 32%, która obowiązuje w skali podatkowej dla osób o dochodach powyżej 120 tys. zł rocznie:

  • przy dokładnie takich zarobkach wysokość rocznej zaliczki to 38 400 zł;
  • łączne wydatki na fotowoltaikę i termomodernizację – np. 60 000 zł brutto;
  • suma bezzwrotnych dotacji – 10 tys. zł
  • podstawa opodatkowania – 120 minus 50 tys. (koszty bez dofinansowania), czyli 70 000 zł;
  • należny podatek za 2022 rok – 22 400 zł, co daje nadpłatę w wysokości 16 tys. zł do zwrotu w 2023 roku.

  Ulga inwestycyjna za fotowoltaikę dla rolnika. Odliczenia od podatku rolnego za rok 2023

  Możliwość dokonania odpisu dotyczy wyłącznie tych instalacji fotowoltaicznych, które zostały sfinansowane w 100% ze środków własnych. Pozyskanie jakichkolwiek funduszy publicznych – regionalnych, krajowych, unijnych – uniemożliwia skorzystanie z ulgi inwestycyjnej z tytułu uruchomionej fotowoltaiki. Odliczenia od podatku (2023 i w kolejnych latach) mogą być dokonywane przez 15 lat. Wynika to z faktu, że należne odpisy często wielokrotnie przewyższają kwoty należne państwu z tytułu podatku rolnego.

  Ulga inwestycyjna dla rolników obejmuje 25% kosztów związanych z zakupem i podłączeniem fotowoltaiki. Przysługuje podmiotom, które są:

  • właścicielami gruntów rolnych;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów rolnych;
  • posiadaczami gruntów rolnych, których właścicielem jest Skarb Państwa lub samorząd.

  Firmowa fotowoltaika – odliczenie od podatku 2023 a kwestia stawki VAT

  Płatnikom podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnej o daniny naliczone przy okazji zakupu produktów i usług potrzebnych do prowadzenia działalności. Firmy inwestujące w fotowoltaikę na potrzeby własnej działalności mogą odliczyć od podatku należnego równowartość całego VAT-u z faktur. Istnieje również możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od podatku dochodowego:

  • 7% rocznie za środki trwałe w postaci turbozespołów i zespołów prądotwórczych;
  • 10% rocznie za środki trwałe w postaci pozostałych urządzeń nieprzemysłowych;
  • od 2,5 do 10% rocznie za budynek – fotowoltaika musi stać się jego integralną częścią. Ewentualny demontaż obniżyłby funkcjonalność obiektu, a instalacji nie dałoby się uruchomić w innym miejscu bez obniżenia jej efektywności;
  • jednorazowo do 50 tys. euro – dla nowych firm i podmiotów o przychodach do 2 mln euro.
  Przeczytaj:  Fotowoltaika na balkonie – czy można założyć, czy warto?

  Inne odliczenia od podatków z tytułu podłączenia instalacji fotowoltaicznej

  Ulgi termomodernizacyjne, inwestycyjne, zwroty VAT i amortyzacje obowiązują na takich samych zasadach w całym kraju. Są jednak również inne przykłady tego, jak może być rozliczana fotowoltaika. Odliczenie od podatku (2023 r.) może przybrać także formę zwolnienia z podatku od nieruchomości – takie rozwiązania wprowadzają władze lokalne w poszczególnych miastach i gminach. Niektóre uchwały dotyczą tylko osób fizycznych, inne obejmują również przedsiębiorstwa, w tym wytwórców energii. Szczegółowe warunki ustalane są przez samorządy. Odrębne rozwiązania na szczeblu lokalnym funkcjonują już w ponad 100 polskich miastach i gminach.

  Jeśli chcesz odliczyć fotowoltaikę od podatku, warto skorzystać z usług profesjonalnych doradców, takich jak Da Vinci Green Energy. Poruszanie się w gąszczu przepisów – zwłaszcza przy zeznaniach za 2022 rok – i odpowiednie wypełnienie deklaracji stanowi ogromne wyzwanie bez fachowej wiedzy. Warto skorzystać z pomocy ekspertów, by nie stracić żadnej z dostępnych możliwości!