Dotacje na fotowoltaike

Wnioskuj o dotacje – Mój Prąd 4.0 oraz inne formy dofinansowania OZE

5 kwietnia, 2022 |

Alternatywne metody pozyskiwania energii cieszą się coraz większą popularnością. Aby wesprzeć prosumentów finansowo, przygotowano specjalne dotacje. Mój Prąd to priorytetowy program rządowy wznawiany od 2019 roku. Sprawdź, jak działa!

Program Mój Prąd został ogłoszony w dniu 23 lipca 2019 roku. Przygotowało go Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Jego celem jest zachęcenie prosumentów indywidualnych do korzystania z odnawialnych źródeł energii i instalowania przydomowych elektrowni w postaci instalacji fotowoltaicznej. Głównym założeniem jest zwiększenie produkcji energii z fotowoltaiki na terenie kraju. Wniosek o dofinansowanie składają osoby fizyczne, które zamierzają wytwarzać energię na własne potrzeby. Sprawdź, jak zmieniły się zasady udzielania wsparcia i kiedy będą dostępne dotacje. Mój Prąd 4.0 ruszył 15 kwietnia 2022 roku!

Program Mój Prąd 4.0 – kto uzyska dotację w 2022 roku?

Osoby zainteresowanie instalacją paneli fotowoltaicznych wiedzą doskonale, że od kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady rozliczania energii elektrycznej. Net-billing opiera się na handlu energią, co oznacza, że nadwyżki wyprodukowanego prądu będą sprzedawane do sieci, a następnie – w miarę zapotrzebowania – energia będzie kupowana od zakładu energetycznego. Zmiany dotyczą osób, które założyły i zarejestrowały swoją instalację po 1 kwietnia 2022 roku. Sprzedaż nadwyżek będzie się odbywać po średniej cenie  hurtowej z poprzedniego miesiąca (od 30 czerwca 2024 roku po średniej cenie godzinowej). Pieniądze ze sprzedaży nadwyżki będą znajdować się w depozycie przez 12 miesięcy i będą wykorzystane w celu zapłaty za energię zakupioną z zakładu energetycznego. Dotacje Mój Prąd 4.0 całkowicie współgrają z wprowadzonymi zmianami. Oznacza to, że program obejmuje także  finansowanie instalowania magazynów energii i domowych systemów zarządzania energią.

Kto może złożyć wniosek o dotację?

Kolejna edycja programu Mój Prąd skierowana jest do prosumentów, którzy będą rozliczać się na nowych zasadach net-billingu. Rewolucja zapoczątkowana w kwietniu 2022 roku ma na celu nie tylko wdrożenie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ale również zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci energetycznej. Liczba osób przechodzących na alternatywne źródła energii rośnie sukcesywnie, co oznacza konieczność dostosowywania się do zmian. Według opinii specjalistów, dalsze stosowanie systemu upustów skutkowałoby w przyszłości kłopotami z przyłączaniem kolejnych prosumentów do sieci. Dlatego też tak istotne jest przekonywanie użytkowników instalacji fotowoltaicznej do inwestowania w magazyny energii. Dotacje Mój Prąd z 2022 roku mają pomóc w podejmowaniu takich decyzji.


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


Przeczytaj:  Solary a fotowoltaika – różnice i podobieństwa, co lepiej wybrać?

Do kogo skierowane są dotacje Mój Prąd z 2022?

Ostatnie lata to doskonały czas dla fotowoltaiki, obserwuje się podwojone zainteresowanie tą formą pozyskiwania energii. Z drugiej strony trend ten skutkuje przeciążeniem sieci energetycznej, dlatego dotacje Mój Prąd uwzględniają możliwość montażu magazynów energii. Kto skorzysta z programu priorytetowego:


📞 Zadzwoń do nas: 723 001 522 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac ☀️


 • prosumenci rozliczający się na nowych zasadach net-billingu;
 • prosumenci rozliczający się na starych zasadach opustów, jeśli do tej pory nie korzystali jeszcze z dofinansowania;
 • osoby, które inwestują w magazyny energii.

Dofinansowanie fotowoltaiki – jak wyglądały kolejne edycje?

Pierwsza edycja programu Mój Prąd miała miejsce w 2019 roku i oznaczała wsparcie dla osób, które zdecydowały się na instalację fotowoltaiczną do 10 KW, czyli na założenie tzw. mikroinstalacji. W ten sposób można było uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł, które mogło pokryć nie więcej niż 50% kosztów instalacji. Dzięki wsparciu prosumenci mogli liczyć na zwrot z inwestycji w ciągu 3–5 lat. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenił, że I edycja programu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęło aż 25 tysięcy wniosków. Kolejne dwie edycje przynosiły zwiększenie budżetu oraz poszerzenie zakresu wsparcia, które objęło również dopłaty do elektromobilności czy inteligentnych systemów zarządzania energią. O rosnącym powodzeniu programu Mój Prąd świadczą liczby.

 • 2019 rok – dofinansowano 17,5 tys. mikroinstalacji; wartość dotacji wyniosła 90 mln; udało się współfinansować budowę instalacji o mocy 100 megawatów;
 • 2020 rok – udzielono wsparcia aż 220 tys. prosumentów o łącznej wysokości 1,1 mld zł;
 • 2021 rok – z pomocy skorzystało 180 tys. osób zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną; początkową kwotę dofinansowania w wysokości 534 mln zwiększono o kolejny miliard; prosumenci mogli starać się o wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

Dotacje Mój Prąd – czwarta edycja

Kolejna edycja to kolejne zmiany. Choć założony budżet wynosi mniej niż w ubiegłym roku (350 mln złotych), rząd nie wyklucza zwiększenia kwoty. Wszystko zależy od zainteresowania prosumentów. Wnioski mogą składać osoby, które nie tylko zdecydują się na montaż instalacji PV, ale także zakup magazynów gromadzących energię elektryczną wytworzoną na własne potrzeby. Dla prosumentów, którzy wybiorą tę opcję, zwiększono znacznie kwotę dofinansowania – może ona wynieść nawet 20,5 tys. złotych. Nabór wniosków rozpoczął  się 15 kwietnia. Jak ma to wyglądać w praktyce?

 • Wnioskodawca rozliczający się na nowych zasadach net-billingu, rejestrujący fotowoltaikę po 31.03.2022, a także osoby korzystające z systemu opustów, które do tej pory nie otrzymały dofinansowania i decydują się przejść na net-billing, mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych:
 1. mikroinstalacje – nie więcej niż 4 tys. złotych (jedno przedsięwzięcie);
 2. mikroinstalacje z dodatkowym elementem jak magazyn ciepła, czy energii – nie więcej niż 5 tys. złotych (jedno przedsięwzięcie);
 3. dla dodatkowych elementów: magazyn ciepła do 5 tys. złotych; magazyn energii do 7,5 tys. złotych; system zarządzania energią do 3 tys. złotych.
Przeczytaj:  Fotowoltaika 6 kW – ile kosztuje, ile mocy wyprodukuje?

Oznacza to, iż maksymalna kwota dofinansowania jednego przedsięwzięcia może wynieść nawet 20,5 tys. złotych.

 • Wnioskodawca rozliczający się w systemie opustów, który skorzystał wcześniej z dofinansowania i decyduje się przejść na system net-billing może otrzymać dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych:
 1. zakup dodatkowego elementu do mikroinstalacji (magazyn ciepła, energii itp.) do 2 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie;
 2. w przypadku zakupu elementu zwiększającego auto konsumpcję: magazyn ciepła do 5 tys. złotych; magazyn energii do 7 5 tys. złotych oraz system zarządzania energią do 3 tys. złotych.

Maksymalna kwota dofinansowania w tym przypadku wynosi 17,5 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie.


Zamów darmową konsultację

  Dotacje Mój Prąd – warunki skorzystania

  Program Mój Prąd przeznaczony jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem przystąpienia do programu i skorzystania z dofinansowania jest zawarta umowa kompleksowa lub sprzedaży z operatorem sieci dystrybucyjnej. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na zakup, dowóz oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynów energii lub ciepła oraz systemów do zarządzania energią. Z informacji udostępnionych przez NFOŚiGW wynika, że dotacja przysługuje na koszty kwalifikowane. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

  Program Czyste Powietrze 2022

  Również w programie Czyste Powietrze zaszły zmiany, dzięki którym największym wsparciem zostaną objęte osoby o najniższych dochodach – będą mogły liczyć nawet na 90% refinansowanie inwestycji. Na 2022 roku NFOŚiGW przeznaczył aż 1,95 mld zł, które można wykorzystać na wymianę kotła, ocieplenie budynku czy wymianę okien. Nowe zasady przewidują, że ze wsparcia mogą skorzystać osoby o dochodzie do 900 zł na osobę w gospodarstwie domowym lub 1260 zł w przypadku osoby samotnej. Maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 69 tys. złotych. Osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. złotych, mogą otrzymać wsparcie w wysokości 30 tys. złotych. O dofinansowanie mogą starać się również beneficjenci o miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz zarabiające 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  Przeczytaj:  Jaka jest cena paneli fotowoltaicznych? Ile kosztuje fotowoltaika?

  Ulga termoizolacyjna

  Ulga termoizolacyjna jest kolejnym programem, który pozwala zmniejszyć koszty inwestycji w OZE. To ulga podatkowa, która umożliwia odliczyć od podatku wszelkie koszty poniesione na działania termoizolacyjne w domu jednorodzinnym. Limit odliczeń wynosi 53 tys. zł na każdego właściciela nieruchomości. Beneficjenci mogą wykorzystać kwotę na zmianę źródła energii (OZE), ulepszenia, które pozowała minimalizować straty energii bądź zmniejszać zapotrzebowanie na energię. Ulga należy się osobom zamieszkującym istniejącą nieruchomość, nie przysługuje w przypadku nowo powstałych nieruchomości.

  Jak widać, istnieje wiele sposobów dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. To niewątpliwie działa zachęcająco i sprawia, że coraz więcej osób myśli o udoskonaleniu swoich nieruchomości, zmianie źródła energii. Pozwoli to uniezależnić się od dostawców prądu, oszczędzać na rachunkach, a także zadbać o środowisko naturalne.

  Źródła:

  https://mojprad.gov.pl/

  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

  https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-moj-prad–zalozenia-szczegolowe

   

  <— Powrót do BLOGA